fbpx

Vishwambhari Stuti Lyrics

WhatsApp Group Join Now
Rate this post

Are you wan to to recite the Vishwambhari Stuti? This is a devotional chant is very frequently recited by Gujaratis while the devotees recite this in the praise of Goddess Amba Mata. Goddess Amba is an avatar of Goddess Parvati – wife of Lord Shiva.

Vishwambhari Stuti Music Video

Vishwambhari Stuti Video Song

In this article we have given lyrics of Vishwambhari Stuti in Gujarati. With the help of this lyrics you can praise the Goddess Ambe Mata.

If you have some problem in reading it in Gujarati Launguage I given this lyrics in English Words. It will help you to recite the Vishvambhari Stuti in Enlgish as well.

Vishwambhari Stuti Lyrics
Vishwambhari Stuti Lyrics

Vishwambhari Stuti Lyrics In Gujarati

વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વતણી જનેતા, વિદ્યા ધરી વદનમાં વસજો વિધાતા।
દુર્બુદ્ધિને દુર કરી સદ્બુદ્ધિ આપો, મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

ભુલો પડી ભવરણે ભટકુ ભવાની, સુઝે નહી લગિર કોઈ દિશા જવાની ।
ભાસે ભયંકર વળી મનના ઉતાપો, મામ્ પાહી ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

આ રંકને ઉગરવા નથી કોઈ આરો, જનમાન્ધ છું જનની હુ ગ્રહિ બાળ તારો ।
ના શું સુણો ભગવતિ શિશુ ના વિલાપો, મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

મા કર્મ જન્મ કથની કરતા વિચારૂં, આ સૃષ્ટિમં તુજ વિના નથી કોઈ મારૂં ।
કોને કહું કઠણ યોગ તણો બળાપો, મામ્ પહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

હું કામ ક્રોધ મદ મોહ થકી છકેલો, આડંબરે આતી ઘણો મદથી બકેલો ।
દોષો થકી દુષિત ના કરી માફ પાપો, મામે પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

ના શસ્ત્ર ના શ્રવણનું પયપાન પીધું, ના મંત્ર કે સ્તુતિ કથા નથી કાંઈ કીધું ।
શ્રધ્ધા ધરી નથી કર્યા તવ નામ જાપો, મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવદુઃખ કાપો ॥

રે રે ભવાની બહુ ભૂલ થઈ જ મારી, આ જિંદગી થઈ મને અતિશય અકારી ।
દોષો પ્રજાળી સધળા તવ છાપ છાપો,મામ્ પાહિ ઓમ્ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

ખાલી ન કોઈ સ્થળ જે વીણ આપ ઘારો, બ્રહમાંડમાં અણુ અણુ મહી વાસ તારો ।
શક્તિ ન માપ ગણવા અગણિત માપો, મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ।

પાપે પ્રપંચ કરવા બધી વાતે પૂરો, ખોટો ખરો ભગવતિ પણ હું તમારો ।
જાડયાંધકાર કરી દુર સદ્બુદ્ધિ આપો, મામ્ પાહી ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

શીખે સુણે રસિક છંદ જ એક ચિત્તે, તેના થકી ત્રિવિધ તાપ ટળે ખચીતે ।
વાધે વિશેષ વળી અંબા તણા પ્રતાપો, મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ॥

શ્રી સદ્ગુરૂ શરણમાં રહીને યજું છું, રાત્રિ દિને ભગવતિ તુજને ભજું છું ।
સદ્ભક્ત સેવક તણા પરિતાપ છપો, મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ।।

અંતર વિષે અધિક ઉર્મિ થતાં ભવાની, ગાઉ સ્તુતિ તવ બળે નમીને મૃડાની ।
સંસારના સકળ રોગે સમૂળ કાપો,
હે માતા કે શવ કહે તવ ભક્તિ આપો, મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવદુઃખ કાપો ।

Vishvambhari Stuti Lyrics in English

Vishwambhari Akhil Vishwa Tani Janeta,
Vidhya Dhari Vadanma Vasajo Vidhata;
Dur-buddhine Door Kari Sad-buddhi Aapo,
Maampaahi Om Bhagawati Bhava Dukh Kaapo

Bhulo Padi Bhavarane Bhataku Bhavani,
Sujhe Nahi Lagir Koi Disha Javani;
Bhaase Bhayankar Vani Man Na Uthpato,
Maampaahi Om Bhagawati Bhava Dukh Kaapo

Aa Rankne Ugarava Nathi Koi Aaro,
Janmaand Chhu Janani Hu Grahi Baal Taro;
Naa Shu Suno Bhagawati Shishu Naa Vilapo,
Maampaahi Om Bhagawati Bhava Dukh Kaapo

Maa Karma Janma Kathni Karta Vicharu,
Aa Srishtima Tuj Vina Nathi Koi Maru;
Kone Kahu Katthan Yog Tano Balaapo,
Maampaahi Om Bhagawati Bhava Dukh Kaapo

Hoon Kaam, Krodh, Madh Moh Thaki Chhakelo,
Aadambare Ati Ghano Madthi Chhakelo;
Dosho Thaki Dushit Na Kari Maak Paapo,
Maampaahi Om Bhagawati Bhava Dukh Kaapo

Na Shashtra Na Shravan Nu Paipaan Pidhu,
Na Mantra Ke Stuti Katha Nathi Kai Kidhu;
Shraddha Dhari Nathi Karya Tava Naam Jaapo,
Maampaahi Om Bhagawati Bhava Dukh Kaapo

Re Re Bhavani Bahu Bhool Thayi Je Mari,
Aa Zindagi Thai Mane Atishe Akaari;
Dosho Prajaaji Sadhana Tava Chhaap Chhapo,
Maampaahi Om Bhagawati Bhava Dukh Kaapo

Khaali Na Koi Sthal Vina Aap Dharo,
Bhrahmandma Anu-anu Mahi Vaas Taro;
Shakti Na Maap Ganava Agneeta Mapo,
Maampaahi Om Bhagawati Bhava Dukh Kaapo

Paape Prapanch Karva Badhi Vaate Puro,
Khoto kharo Bhagwati Pann Hoon Tamaro;
Jadyandhakaar Door Kari Sad-buddhi Aapo
Maampaahi Om Bhagawati Bhava Dukh Kaapo

Sheekhe sune Rasik Chandaj ekk chitte,
Tena thaki trividhh taap talek khachite;
Vadhe vishesh vali Amba tana prataapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo
Shri sad-guru na charanma rahine yaju chhu,
Raatri dine Bhagwathi tujne namu chhu;
Sad-bhakt sevak tana paritaap chaapo,
Maampaahi Om Bhagavathi Bhava dukha kapo
Antar vishe adhik urmi thata Bhavani,
Gaun stuti tava bale namine mrugaani;
Sansaarna sakal rog samoola kapo,
Maampaahi Om Bhagavati Bhava dukha kapo.

Latest Trending Gods Mantra Lyrics

 • Hariharan Sankat Mochan Hanuman Ashtak Lyrics | Sankat Mochan lyrics संकट मोचन हनुमानाष्टक
  WhatsApp Group Join Now The Hindu devotional hymn Sankatmochan Hanuman Ashtak is dedicated to Lord Hanuman, god who is considered an avatar of Lord Shiva. It is a popular prayer repeated by worshippers to seek Lord Hanuman’s protection and blessings. The hymn is also thought to alleviate challenges and issues. Hariharan Sankatmochan Hanuman Ashtak Lyrics … Read more
 • Vishwambhari Stuti Lyrics
  WhatsApp Group Join Now Are you wan to to recite the Vishwambhari Stuti? This is a devotional chant is very frequently recited by Gujaratis while the devotees recite this in the praise of Goddess Amba Mata. Goddess Amba is an avatar of Goddess Parvati – wife of Lord Shiva. Vishwambhari Stuti Music Video In this … Read more
 • Yamunashtak Lyrics in Hindi and English – यमुना जी की श्री यमुनाष्टक स्तुति
  WhatsApp Group Join Now Shri Yamushtakam is the first of the sixteen works called Shodashgranth. This particular treatise was written by Shri Vallabh in Vs 1549 (1491 AD) during Prithvi Parikrama on Shravan Shukla Teej while Shri Vallabh was in Gokul and he was undecided about the exact location of Thakurani Ghat. At that time … Read more
 • Gongyo Lyrics
  WhatsApp Group Join Now Gongyo Lyrics Video Song on Youtube Gongyo Lyrics in English Myo ho ren ge kyo.Hoben-pon. Dai ni. Niji seson. Ju sanmai.Anjo ni ki.Go shari-hotsu.Sho-but chi-e. Jinjin muryo.Go chi-e mon. Nange nannyu.Issai shomon.Hyaku-shi-butsu.Sho fu no chi. Sho-i sha ga.Butsu zo shingon. Hyaku sen man noku. Mushu sho butsu. Jin gyo sho-butsu.Muryo doho. … Read more
 • Aaigiri Nandini Lyrics In Tamil
  WhatsApp Group Join Now Looking for Aaigiri Nandini Lyrics In Tamil along with Video Song on Youtube! Here is the right choice. Aaigiri Nandini Lyrics In Tamil அயிகிரி நந்தினி நந்தித மேதினிவிச்வ வினோதினி நந்தநுதேகிரிவர விந்த்ய சிரோதி நிவாஸினிவிஷ்ணு விலாஸினி ஜிஷ்ணுநுதேபகவதி ஹே சிதிகண்ட குடும்பினிபூரிகுடும்பினி பூரிக்ருதேஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினிரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே (1) ஸுரவர வர்ஷிணி துர்தர தர்ஷிணிதுர்முக மர்ஷிணி ஹர்ஷரதேத்ரிபுவன … Read more

Hi! I am Sonali. I am a teacher and I love to write and read. I also like to listen to good songs and review and write down the lyrics. I have three years of experience in writing lyrics. And I am posting this written song on Hinditracks.co.in website so that by reading the lyrics of this song you too can sing and make your heart happy.

Affiliate Disclosure – Some links on this site are Amazon associate links. As an Amazon Associate https://hinditracks.co.in may earn from qualifying purchases.Note – Amazon, Amazon Prime, the Amazon Logo and Amazon Prime logo are trademarks of Amazon.com,Inc or its affiliates.